Tin tức mới :
Văn bản pháp luật mới » Văn bản pháp luật mới
Thực hiện quy hoạch nhà ở, đất ở cho hàng loạt đối tượng
Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị quyết 132/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và Kế hoạch 10-KH/TW thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì rà soát, báo cáo Chính phủ nội dung sửa đổi, bổ sung Luật nhà ở theo hướng: 

- Nhà nước thống nhất ban hành cơ chế, chính sách; 

- Địa phương quy hoạch đất ở, nhà ở để các đối tượng sau mua, thuê, thuê mua:

+ Cán bộ, công chức, viên chức;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc QĐND;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc CAND.

(Kế hoạch được thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chủ động thực hiện quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức … trong giai đoạn trước mắt và lâu dài (thực hiện từ năm 2019).

Nghị quyết 132/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 24/10/2018

Đăng nhập hội viên
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CBA hành khúc: Đến với CBA
Next Previous
01/01

Cty CP Á Châu Cần Thơ

01/01

05/01

Cty TNHH Năng lượng Mặt trời Minh Anh

05/01

06/1

Cty CP Fiditour-CN Cần Thơ

06/1

06/01

Cty TNHH MTV TM Phát Triển GAPFOOD

06/01

06/01

Cty TNHH Nông Tấn

06/01

09/1

Cty TNHH MTV TM DV DL Ngô Phương Đông

09/1

11/01

CN 2 Cty TNHH Kỹ thuật tự động Việt Đông Hải

11/01

12/1

Cty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Hưng

12/1

12/1

DNTN Sản Xuất TM-DV Hướng Dương

12/1

13/1

Cty TNHH MTV DV Bảo vệ Chuyên nghiệp Sông Hậu

13/1

14/1

Cty TNHH Du lịch sinh thái Long Hòa

14/1

20/1

Đặc sản Cần Thơ Huỳnh Thảo

20/1

26/1

Cty CP thương mại và Dịch vụ TDE

26/1

27/1

Cty TNHH MTV TM Minh Phương

27/1

27/1

Cty TNHH MTV Han Mirae

27/1

28/1

Cty CP DV Kỹ thuật Mobifone-CN Mobifone Service Cần Thơ

28/1

29/1

Cty TNHH Thủy Sản Phương Đông

29/1

31/1

Cty CP In Tổng Hợp Cần Thơ

31/1

Tin trong ngày (RSS)
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •