Tin tức mới :
Văn bản pháp luật mới » Văn bản pháp luật mới
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 12 - 14/07
Doanh nghiệp
1. (10/07/2017) Quyết định 1001/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/07/2017) Công văn 2978/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
3. (05/07/2017) Công văn 2956/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế khi thay đổi trụ sở chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành
4. (05/06/2017) Công văn 2401/TCT-DNL năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở tổ chức sản xuất kinh doanh khép kín do Tổng cục Thuế ban hành
5. (02/06/2017) Công văn 2391/TCT-CS năm 2017 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thuỷ sản do Tổng cục Thuế ban hành
Đầu tư
1. (11/07/2017) Công văn 3059/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
Thương mại
1. (27/06/2017) Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (23/06/2017) Quyết định 03/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (26/04/2017) Nghị định thư sửa đổi Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam - Lào năm 2009
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (12/07/2017) Công văn 7269/VPCP-KTTH năm 2017 về thuế, phí đối với tài nguyên khoáng sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/07/2017) Công văn 3065/TCT-CS năm 2017 về hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
3. (12/07/2017) Công văn 3066/TCT-CS năm 2017 về thủ tục cấp hóa đơn đối với cơ cở giáo dục do Tổng cục Thuế ban hành
4. (12/07/2017) Công văn 3068/TCT-CS năm 2017 về hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
5. (12/07/2017) Công văn 3080/TCT-DNL năm 2017 thực hiện biên lai điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
6. (11/07/2017) Công văn 3060/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
7. (10/07/2017) Công văn 3008/TCT-TNCN năm 2017 xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
8. (10/07/2017) Công văn 3010/TCT-TNCN năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng là bất động sản do Tổng cục ban hành
9. (10/07/2017) Công văn 3009/TCT-TNCN năm 2017 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở do Tổng cục Thuế ban hành
10. (06/07/2017) Công văn 2983/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế và hóa đơn đối với học phí do Tổng cục Thuế ban hành
11. (13/06/2017) Công văn 2562/TCT-DNL năm 2017 về nghĩa vụ thuế đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý do Tổng cục Thuế ban hành
12. (12/06/2017) Công văn 2543/TCT-DNL năm 2017 hướng dẫn về chính sách thuế đối với việc xử lý tài sản bảo đảm do Tổng cục Thuế ban hành
13. (09/06/2017) Công văn 2533/TCT-CS năm 2017 thực hiện Thông tư Khung giá tính thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (10/07/2017) Thông tư 162/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Công nghệ thông tin
1. (16/06/2017) Quyết định 46/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2. (05/06/2017) Quyết định 44/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý xây dựng, lắp đặt và hoạt động của công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Bất động sản
1. (06/07/2017) Quyết định 42/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2. (06/07/2017) Quyết định 26/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2014/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
3. (16/06/2017) Quyết định 01/2017/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn 07 quận thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2020)
4. (27/04/2017) Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2017 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Cà Mau
Bộ máy hành chính
1. (13/07/2017) Quyết định 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND do tỉnh Lạng Sơn ban hành
2. (12/07/2017) Công văn 148/TANDTC-PC năm 2017 triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
3. (12/07/2017) Hướng dẫn 27/HD-VKSTC năm 2017 một số nội dung liên quan đến thực hiện chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát cơ sở giam giữ và cơ quan thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
4. (10/07/2017) Quyết định 1667/QĐ-BTNMT năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5. (10/07/2017) Quyết định 406/QĐ-UBDT năm 2017 phê duyệt Kế hoạch đón tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
6. (06/07/2017) Quyết định 32/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại do Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An ban hành
7. (03/07/2017) Quyết định 21/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành có liên quan đến cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
8. (29/06/2017) Quyết định 1147/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
9. (30/03/2017) Quyết định 17/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An
Tài chính nhà nước
1. (10/07/2017) Quyết định 28/2017/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2. (29/06/2017) Quyết định 18/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Quyết định 18/2015/QĐ-UBND
3. (29/06/2017) Quyết định 17/2017/QĐ-UBND Quy định khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4. (28/06/2017) Quyết định 31/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý tỉnh Kon Tum
5. (21/06/2017) Quyết định 47/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6.
Đăng nhập hội viên
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CBA hành khúc: Đến với CBA
Next Previous
01/6

Cty TNHH NW

01/6

01/6

Viettel Cần Thơ-CN tập đoàn Viễn thông Quân đội

01/6

06/6

Cty TNHH TM DV Alô

06/6

06/6

Cty CP Công nghệ 168

06/6

06/6

Cty CP kiểm định và HL ATVSLD TPHCM

06/6

10/6

Cty TNHH NSS Đại Thuận Thiên

10/6

10/6

Cty TNHH TM SX và DV C&Y

10/6

10/6

CN Cty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận-CN PNJ Cần Thơ

10/6

11/6

Cty CP Chứng khoán Rồng Việt

11/6

12/6

Cty TNHH MTV Thiết bị Điện Tấn Lợi

12/6

15/6

Cty TNHH Công nghiệp In Bao bì Hoàng Lộc

15/6

Tin trong ngày (RSS)
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •