Tin tức mới :
Tin Tức » Tin kinh tế
Lịch cúp điện trong tuần
1/ Ngày 12 tháng 11 năm 2012:
a/ Quận Ninh Kiều: Hẻm 38 đường 3 tháng 2, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
b/ Quận Bình Thủy: khu vực Bình yên A, B, Phường Long Hòa, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
c/ Quận Cái Răng: một phần khu vực Lộ Hậu Thạnh Mỹ - Phường Lê Bình, thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 16 giờ 30.
d/ Quận Thốt Nốt: một phần Phường Tân Lộc, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
 
2/ Ngày 13 tháng 11 năm 2012:
a/ Quận Ninh Kiều:
- Một phần đường Tầm Vu (từ hẻm 216 đến hẻm 278), thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
- Xí Nghiệp 721 đường Trần Phú, khu chuyên gia cầu Cần Thơ, thời gian dự kiến mất điện từ 13 giờ đến 16 giờ 30.
b/ Quận Bình Thủy: khu vực Rạch Ông Kinh, Phường Long Tuyền, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
c/ Quận Cái Răng: khu vực Rạch Cái Da – Phường Hưng Thạnh, khu vực Phú Thạnh – Phường Tân Phú, thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 16 giờ.
d/ Quận Ô Môn: một phần Phường Thới An, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
e/ Quận Thốt Nốt:một phần Phường Tân Lộc, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
 
 
3/ Ngày 14 tháng 11 năm 2012:
a/ Quận Ninh Kiều:  
- Một phần đường Cách Mạng Tháng 8 (từ hẻm 66 đến hẻm 4), thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.
- Hẻm 124 đường 3 tháng 2, Trung Tâm Di động khu vực 4, một phần đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Trung tâm hướng nghiệp Dạy Nghề đến đường Hòa Bình), một phần đường Võ Thị Sáu, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
b/ Quận Bình Thủy: khu vực Thới Ninh, Phường Thới An Đông, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
c/ Quận Cái Răng: một phần các khu vực Yên Thượng, Yên Thuận, Yên Trung, Yên Hòa – Phường Lê Bình, thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 16 giờ.
d/ Huyện Phong Điền: xã Nhơn Nghĩa, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và từ 16 giờ đến 16 giờ 30.
e/ Huyện Thới Lai: một phần xã Trường Xuân, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
f/ Huyện Cờ Đỏ: một phần xã Thạnh Phú, Đông Hiệp, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
g/ Quận Thốt Nốt:một phần Phường Tân Lộc, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
h/ Huyện Vĩnh Thạnh:
- Các xã: Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 16 giờ 30.
- Một phần Thị Trấn Vĩnh Thạnh, xã Thạnh Quới,thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 16 giờ 30.
 
4/ Ngày 15 tháng 11 năm 2012:
a/ Quận Ninh Kiều: một phần đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (từ cầu Rạch Ngỗng đến Đài Viễn Thông), thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
b/ Quận Cái Răng: một phần khu vực 2 – Phường Ba Láng, thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 16 giờ.
c/ Quận Ô Môn: một phần Phường Thới Long, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
d/ Huyện Thới Lai: khu vực nhà lồng chợ Thới Lai, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
e/ Huyện Cờ Đỏ: một phần xã Thới Hưng, xã Đông Hiệp, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
f/ Quận Thốt Nốt: một phần Phường Tân Lộc, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
g/ Huyện Vĩnh Thạnh:một phần các xã: Vĩnh Trinh, Thạnh Mỹ, Thạnh Quới, thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 16 giờ 30.
 
5/ Ngày 16 tháng 11 năm 2012:
a/ Quận Ninh Kiều:
- Các đường: Tầm Vu, Trần Hoàng Na, Lê Bình, Quản Trọng Hoàng, một phần đường 30 tháng 4 (từ ngã ba dưỡng lão đến ngã ba hợp tác xã), thời gian dự kiến mất điện từ 6 giờ 15 đến 7 giờ và từ 11 giờ đến 12 giờ.
- Một phần đường 3 tháng 2, các đường: Trần Văn Hoài, Nguyễn Việt Hồng, Phan Văn Trị, Lê Lai, một phần đường 30 tháng 4 (từ Công viên Lưu Hữu Phước đến Chợ Xuân Khánh), thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 13 giờ 30.
- Đường Trần Ngọc Quế, thời gian dự kiến mất điện từ 6 giờ 15 đến 12 giờ.
b/ Quận Bình Thủy: khu vực chợ Trà Nóc, Phường Trà Nóc, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
c/ Quận Cái Răng:
- Các Phường: Lê Bình, Ba Láng, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ đến 13 giờ 30.
- Khu vực 6 – Phường Hưng Thạnh, khu vực Cái Chanh phường Thường Thạnh, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ  đến 16 giờ.
d/ Huyện Thới Lai: khu vực nhà lồng chợ Thới Lai, thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ 30 đến 15 giờ.
e/ Huyện Cờ Đỏ:một phần xã Thới Hưng, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
f/ Quận Thốt Nốt:
- Toàn Phường Tân Lộc, thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 10 giờ.
- Một phần Phường Thốt Nốt, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
g/ Huyện Vĩnh Thạnh:một phần xã Thạnh Quới, thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 16 giờ 30.
 
 
6/ Ngày 17 tháng 11 năm 2012:
a/ Quận Ô Môn:các Phường Thới Long, Thới Hòa, Long Hưng, thời gian dự kiến mất điện từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 17 giờ đến 17 giờ 30.
b/ Huyện Cờ Đỏ:các xã: Trung An, Trung Hưng, Thạnh Phú, Thới Hưng, thời gian dự kiến mất điện từ 5 giờ đến 17 giờ 30.
c/ Quận Thốt Nốt:
- Một phần các Phường: Trung Kiên, Thuận Hưng, Trung Nhứt, thời gian dự kiến mất điện từ 5 giờ đến 17 giờ 30.
- Một phần Thị trấn Thốt Nốt và các Phường: Trung Kiên, Thới Thuận, Trung Nhứt, thời gian dự kiến mất điện từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 17 giờ đến 17 giờ 30.
 
 
7/ Ngày 18 tháng 11 năm 2012:
a/ Quận Ninh Kiều: một phần đường Mậu Thân phường An Hòa (từ Cty May Tây Đô đến cầu Rạch Ngỗng), một phần đường Nguyễn Văn Trỗi, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
b/ Quận Ô Môn:các Phường Thới Long, Thới Hòa, Long Hưng, thời gian dự kiến mất điện từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 17 giờ đến 17 giờ 30.
b/ Huyện Cờ Đỏ:các xã: Trung An, Trung Hưng, Thạnh Phú, Thới Hưng, thời gian dự kiến mất điện từ 5 giờ đến 17 giờ 30.
c/ Quận Thốt Nốt:
- Một phần các Phường: Trung Kiên, Thuận Hưng, Trung Nhứt, thời gian dự kiến mất điện từ 5 giờ đến 17 giờ 30.
- Một phần Thị trấn Thốt Nốt và các Phường: Trung Kiên, Thới Thuận, Trung Nhứt, thời gian dự kiến mất điện từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 17 giờ đến 17 giờ 30.

Đăng nhập hội viên
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CBA hành khúc: Đến với CBA
Next Previous
01/01

Cty TNHH Năng lượng Mặt trời Minh Anh

01/01

06/01

Cty TNHH MTV TM PT GAPFOOD

06/01

06/01

Cty CP Fiditour- CN Cần Thơ

06/01

06/01

Cty TNHH Nông Tấn

06/01

08/01

Cty TNHH DV-TM-XD Tây Nam Bộ

08/01

09/01

Cty TNHH MTV TM DV DL Ngô Phương Đông

09/01

11/01

CN 2 Cty TNHH Kỹ thuật tự động Việt Đông Hải

11/01

12/01

Cty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Hưng

12/01

12/01

DNTN Sản Xuất TM-DV Hướng Dương

12/01

13/01

Cty TNHH MTV DV BV Chuyên nghiệp Sông Hậu

13/01

14/01

Cty TNHH DL sinh thái Long Hòa

14/01

20/01

Đặc sản Cần Thơ Huỳnh Thảo

20/01

26/01

Cty CP TM và DV TDE

26/01

27/01

Cty TNHH MTV TM Minh Phương

27/01

27/01

Cty TNHH MTV Han Mirae

27/01

28/01

Cty TNHH Dafa Việt

28/01

28/01

Cty CP DV KT Mobifone - CN Mobifone Service Cần Thơ

28/01

29/01

Cty TNHH Thủy Sản Phương Đông

29/01

31/01

Cty CP In Tổng Hợp Cần Thơ

31/01

Tin trong ngày (RSS)
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •