Tin tức mới :
Tin Tức » Tin kinh tế
Lịch cúp điện trong tuần
Cập nhật ngày: 02/11/2012
1/ Ngày 12 tháng 11 năm 2012:
a/ Quận Ninh Kiều: Hẻm 38 đường 3 tháng 2, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
b/ Quận Bình Thủy: khu vực Bình yên A, B, Phường Long Hòa, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
c/ Quận Cái Răng: một phần khu vực Lộ Hậu Thạnh Mỹ - Phường Lê Bình, thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 16 giờ 30.
d/ Quận Thốt Nốt: một phần Phường Tân Lộc, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
 
2/ Ngày 13 tháng 11 năm 2012:
a/ Quận Ninh Kiều:
- Một phần đường Tầm Vu (từ hẻm 216 đến hẻm 278), thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
- Xí Nghiệp 721 đường Trần Phú, khu chuyên gia cầu Cần Thơ, thời gian dự kiến mất điện từ 13 giờ đến 16 giờ 30.
b/ Quận Bình Thủy: khu vực Rạch Ông Kinh, Phường Long Tuyền, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
c/ Quận Cái Răng: khu vực Rạch Cái Da – Phường Hưng Thạnh, khu vực Phú Thạnh – Phường Tân Phú, thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 16 giờ.
d/ Quận Ô Môn: một phần Phường Thới An, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
e/ Quận Thốt Nốt:một phần Phường Tân Lộc, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
 
 
3/ Ngày 14 tháng 11 năm 2012:
a/ Quận Ninh Kiều:  
- Một phần đường Cách Mạng Tháng 8 (từ hẻm 66 đến hẻm 4), thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.
- Hẻm 124 đường 3 tháng 2, Trung Tâm Di động khu vực 4, một phần đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Trung tâm hướng nghiệp Dạy Nghề đến đường Hòa Bình), một phần đường Võ Thị Sáu, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
b/ Quận Bình Thủy: khu vực Thới Ninh, Phường Thới An Đông, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
c/ Quận Cái Răng: một phần các khu vực Yên Thượng, Yên Thuận, Yên Trung, Yên Hòa – Phường Lê Bình, thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 16 giờ.
d/ Huyện Phong Điền: xã Nhơn Nghĩa, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và từ 16 giờ đến 16 giờ 30.
e/ Huyện Thới Lai: một phần xã Trường Xuân, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
f/ Huyện Cờ Đỏ: một phần xã Thạnh Phú, Đông Hiệp, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
g/ Quận Thốt Nốt:một phần Phường Tân Lộc, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
h/ Huyện Vĩnh Thạnh:
- Các xã: Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 16 giờ 30.
- Một phần Thị Trấn Vĩnh Thạnh, xã Thạnh Quới,thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 16 giờ 30.
 
4/ Ngày 15 tháng 11 năm 2012:
a/ Quận Ninh Kiều: một phần đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (từ cầu Rạch Ngỗng đến Đài Viễn Thông), thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
b/ Quận Cái Răng: một phần khu vực 2 – Phường Ba Láng, thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 16 giờ.
c/ Quận Ô Môn: một phần Phường Thới Long, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
d/ Huyện Thới Lai: khu vực nhà lồng chợ Thới Lai, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
e/ Huyện Cờ Đỏ: một phần xã Thới Hưng, xã Đông Hiệp, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
f/ Quận Thốt Nốt: một phần Phường Tân Lộc, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
g/ Huyện Vĩnh Thạnh:một phần các xã: Vĩnh Trinh, Thạnh Mỹ, Thạnh Quới, thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 16 giờ 30.
 
5/ Ngày 16 tháng 11 năm 2012:
a/ Quận Ninh Kiều:
- Các đường: Tầm Vu, Trần Hoàng Na, Lê Bình, Quản Trọng Hoàng, một phần đường 30 tháng 4 (từ ngã ba dưỡng lão đến ngã ba hợp tác xã), thời gian dự kiến mất điện từ 6 giờ 15 đến 7 giờ và từ 11 giờ đến 12 giờ.
- Một phần đường 3 tháng 2, các đường: Trần Văn Hoài, Nguyễn Việt Hồng, Phan Văn Trị, Lê Lai, một phần đường 30 tháng 4 (từ Công viên Lưu Hữu Phước đến Chợ Xuân Khánh), thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 13 giờ 30.
- Đường Trần Ngọc Quế, thời gian dự kiến mất điện từ 6 giờ 15 đến 12 giờ.
b/ Quận Bình Thủy: khu vực chợ Trà Nóc, Phường Trà Nóc, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
c/ Quận Cái Răng:
- Các Phường: Lê Bình, Ba Láng, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ đến 13 giờ 30.
- Khu vực 6 – Phường Hưng Thạnh, khu vực Cái Chanh phường Thường Thạnh, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ  đến 16 giờ.
d/ Huyện Thới Lai: khu vực nhà lồng chợ Thới Lai, thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ 30 đến 15 giờ.
e/ Huyện Cờ Đỏ:một phần xã Thới Hưng, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
f/ Quận Thốt Nốt:
- Toàn Phường Tân Lộc, thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 10 giờ.
- Một phần Phường Thốt Nốt, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
g/ Huyện Vĩnh Thạnh:một phần xã Thạnh Quới, thời gian dự kiến mất điện từ 8 giờ đến 16 giờ 30.
 
 
6/ Ngày 17 tháng 11 năm 2012:
a/ Quận Ô Môn:các Phường Thới Long, Thới Hòa, Long Hưng, thời gian dự kiến mất điện từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 17 giờ đến 17 giờ 30.
b/ Huyện Cờ Đỏ:các xã: Trung An, Trung Hưng, Thạnh Phú, Thới Hưng, thời gian dự kiến mất điện từ 5 giờ đến 17 giờ 30.
c/ Quận Thốt Nốt:
- Một phần các Phường: Trung Kiên, Thuận Hưng, Trung Nhứt, thời gian dự kiến mất điện từ 5 giờ đến 17 giờ 30.
- Một phần Thị trấn Thốt Nốt và các Phường: Trung Kiên, Thới Thuận, Trung Nhứt, thời gian dự kiến mất điện từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 17 giờ đến 17 giờ 30.
 
 
7/ Ngày 18 tháng 11 năm 2012:
a/ Quận Ninh Kiều: một phần đường Mậu Thân phường An Hòa (từ Cty May Tây Đô đến cầu Rạch Ngỗng), một phần đường Nguyễn Văn Trỗi, thời gian dự kiến mất điện từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.
b/ Quận Ô Môn:các Phường Thới Long, Thới Hòa, Long Hưng, thời gian dự kiến mất điện từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 17 giờ đến 17 giờ 30.
b/ Huyện Cờ Đỏ:các xã: Trung An, Trung Hưng, Thạnh Phú, Thới Hưng, thời gian dự kiến mất điện từ 5 giờ đến 17 giờ 30.
c/ Quận Thốt Nốt:
- Một phần các Phường: Trung Kiên, Thuận Hưng, Trung Nhứt, thời gian dự kiến mất điện từ 5 giờ đến 17 giờ 30.
- Một phần Thị trấn Thốt Nốt và các Phường: Trung Kiên, Thới Thuận, Trung Nhứt, thời gian dự kiến mất điện từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 17 giờ đến 17 giờ 30.

Đăng nhập hội viên
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CBA hành khúc: Đến với CBA
Next Previous
2/8/2004

Cty CP Sách - TBTH TP.Cần Thơ

2/8/2004

3/8/2007

Công ty TNHH Ngọc Trân

3/8/2007

8/8/2008

Cty CP HC QT & PT Nông Thôn

8/8/2008

11/8/2009

NH TMCP Công Thương VN - CNCT

11/8/2009

14/8/2009

Cty TNHH MTV ĐT Nghề nấu ăn Tây Đô

14/8/2009

15/8/2007

Cty TNHH MTV SX TM DV thảm Quang Phương

15/8/2007

17/8/2009

Cty TNHH TM DV QC Miền Tây 24H

17/8/2009

19/8/1986

Cty CP Bêtông Phan Vũ Cần Thơ

19/8/1986

19/8/2008

Công ty TNHH BSI Việt Nam

19/8/2008

21/8/1998

Cty CP GENTRACO

21/8/1998

24/8/1995

Cty TNHH Dược phẩm Phương Nam

24/8/1995

30/8/2007

Cty CP XD Công trình giao thông 75

30/8/2007

31/8/2012

Cty CP ĐT TM DV & ĐT Giấc Mơ Mới

31/8/2012

01/8/1989

Công ty CP May Tây Đô

01/8/1989

10/9/2002

Cty TNHH Siêu Tốc

10/9/2002

11/9/2006

Cty CP Trường Vinh

11/9/2006

12/9/2007

Ngân hàng NN & PTNT CN Ninh Kiều

12/9/2007

15/09/2003

Cơ sở Nhịp Cầu

15/09/2003

17/09/2009

Công ty CP Trustpay

17/09/2009

18/9/2006

DNTN Cơ điện Đại Quang

18/9/2006

19/09/08

Cty TNHH Tân Phương Nam

19/09/08

20/09/2004

Cty TNHH XD- TM- Vận tải Phan Thành

20/09/2004

21/09/1998

Cty TNHH Nam Long

21/09/1998

9/23/2004

Cty TNHH Dịch vụ tổng hợp 99

9/23/2004

24/9/2014

Cty TNHH XD & TM Gia Việt

24/9/2014

29/9/2012

Công ty Cổ phần giáo dục Mekong

29/9/2012

30/9/1986

TT Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ

30/9/1986

30/09/2005x

Cty TNHH SX TM & DV Trúc Bảo

30/09/2005x

Tin trong ngày (RSS)
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •