Tin tức mới :
Hội viên » CBA và hội viên
TB mất điện từ từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017
          TỔNG CÔNG TY               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐIỆN LỰC MIỀN NAM                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CTY ĐIỆN LỰC TP CẦN THƠ                   
 
 

   Số:  2894/TB-PCCT                      Cần Thơ, ngày 21 tháng 9 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017
 
 

Căn cứ nhu cầu công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ và cải tạo lưới điện của Công ty Điện lực TP Cần Thơ.
Công ty Điện lực TP Cần Thơ xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện lịch Ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017 như sau:
1/ Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017:
Địa phương
Khu vực mất điện
Thời gian mất điện
Quận
Ninh Kiều
Khu Tập thể Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương, một phần rạch Ông Tà.
Từ 08 giờ đến 14 giờ
Quận
Cái Răng
Một phần Phường Thường Thạnh.
Từ 07 giờ 30 đến 17 giờ
Một phần khu tái định cư Hưng Phú – Phường Hưng Phú.
Từ 08 giờ đến 13 giờ
Khu dân cư Nam Long, Hồng Phát – Phường Hưng Thạnh.
Từ 09 giờ đến 13 giờ 30
Huyện
Phong Điền
 
 
Quận
Bình Thủy
Khu vực Hẻm 5 - Đường Bùi Hữu Nghĩa - Phường Bình Thủy.
Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ
Khu vực Hẻm 9 - Đường Bùi Hữu Nghĩa - Phường Bình Thủy.
Từ 13 giờ đến 16 giờ
Quận
Ô Môn
Một phần khu vực Thới Hòa - Phường Thới An.
Từ 08 giờ đến 12 giờ
Huyện
Thới Lai
 
 
Huyện
Cờ Đỏ
Một phần Xã Đông Hiệp.
Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ
Quận
Thốt Nốt
Khu vực Thới Hòa, Thới Thạnh - Phường Thới Thuận, khu vực Phụng 2 - Phường Trung Kiên, khu vực Tân Phước - Phường Thuận Hưng.
Từ 08 giờ đến 16 giờ
Huyện
Vĩnh Thạnh
 
 
2/ Thứ Ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017:
Địa phương
Khu vực mất điện
Thời gian mất điện
Quận
Ninh Kiều
Một phần đường Nguyễn Đệ (từ hẻm 69 đến hẻm 113).
Từ 08 giờ đến 14 giờ 30
Quận
Cái Răng
Một phần đường Võ Tánh - Phường Lê Bình.
Từ 08 giờ đến 16 giờ
Từ Cống Bà Tỉnh đến Cống Hàng Gòn (đường Phạm Hùng), hẻm Trường Đảng, khu vực Yên Hòa – Phường Lê Bình.
Từ 11 giờ đến 12 giờ
Huyện
Phong Điền
Một phần Ấp Nhơn Bình, một phần Ấp Nhơn Phú , Xã Nhơn Ái, Huyện Phong Điền.
Từ 08 giờ đến 12 giờ
Quận
Bình Thủy
Khu vực Hẻm 10 - Đường Lê Hồng Phong; một phần đường Nguyễn Truyền Thanh - Phường Bình Thủy.
Từ 13 giờ đến 16 giờ
Quận
Ô Môn
Một phần khu vực Bắc Vàng - Phường Thới Long.
Từ 08 giờ đến 12 giờ
Huyện
Thới Lai
 
 
Huyện
Cờ Đỏ
Một phần Xã Thới Đông.
Từ 08 giờ đến 10 giờ
Ủy Ban Xã Thới Đông.
Từ 12 giờ đến 14 giờ
Quận
Thốt Nốt
Khu vực Tân An - Phường Tân Lộc
Từ 08 giờ đến 13 giờ
Huyện
Vĩnh Thạnh
Một phần Ấp Vĩnh Long - Xã Vĩnh Trinh.
Từ 08 giờ đến 15 giờ
Một phần Ấp Tân Thạnh - Xã Thạnh Lộc.
Từ 08 giờ đến 16 giờ 30
3/ Thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2017:
Địa phương
Khu vực mất điện
Thời gian mất điện
Quận
Ninh Kiều
 
 
Quận
Cái Răng
Khu vực Cầu Cần Thơ - Phường Hưng Phú.
Từ 08 giờ đến 16 giờ
Huyện
Phong Điền
Ấp Mỹ Lộc; Mỹ Ái; Mỹ Long; Mỹ Thuận - Xã Mỹ Khánh - Huyện Phong Điền.
Từ 09 giờ đến 12 giờ
Quận
Bình Thủy
Khu vực Hẻm 3, Hẻm 5, Hẻm 9 - Đường Lê Hồng Phong – Phường Bình Thủy.
Từ 13 giờ đến 16 giờ
Quận
Ô Môn
Toàn bộ Phường Trường Lạc.
Từ 08 giờ đến 12 giờ
Huyện
Thới Lai
Toàn bộ Ấp Trường Đông - Xã Trường Thành - Huyện Thới Lai.
Từ 09 giờ đến 12 giờ
Huyện
Cờ Đỏ
Một phần xã Trung An.
Từ 08 giờ đến 13 giờ
Quận
Thốt Nốt
Khu vực Qui 1, Lân 2 - Phường Trung Kiên
Từ 08 giờ đến 16 giờ
Huyện
Vĩnh Thạnh
 
 
4/ Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2017:
Địa phương
Khu vực mất điện
Thời gian mất điện
Quận
Ninh Kiều
 
 
Quận
Cái Răng
Một phần khu vực nhánh Nước Vận - Phường Lê Bình.
Từ 07 giờ 30 đến 17 giờ
Một phần khu vực Thạnh Huề - Phường Thường Thạnh.
Từ 08 giờ đến 09 giờ
Từ 09 giờ 30 đến 10 giờ 30
Từ 13 giờ đến 14 giờ
Một phần khu vực Thạnh Huề, Thạnh Hòa, Thạnh Thắng - Phường Thường Thạnh.
Từ 14 giờ 30 đến 15 giờ 30
Huyện
Phong Điền
Ấp Trường Phú B1; Trường Thọ B; Trường Phú; Trường Phú A - Xã Trường Long.
Từ 13 giờ đến 15 giờ
Quận
Bình Thủy
Khu vực Hẻm 172, Hẻm 170, Hẻm 162, khu vực Hẻm 581 - Đường Trần Quang Diệu - Phường An Thới.
Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ
Hẻm 154, hẻm 557, hẻm 517, hẻm 495, hẻm 475 - Đường Trần Quang Diệu - Phường An Thới.
Từ 13 giờ đến 16 giờ
Quận
Ô Môn
 
 
Huyện
Thới Lai
Một phần Ấp Thới Bình - Xã Xuân Thắng - Huyện Thới Lai.
Từ 08 giờ đến 14 giờ
Một phần Ấp Trường Thắng - Xã Trường Thành - Huyện Thới Lai
Từ 08 giờ đến 14 giờ
Huyện
Cờ Đỏ
Một phần Xã Trung An.
Từ 08 giờ 30 đến 14 giờ 30
Quận
Thốt Nốt
 
 
Huyện
Vĩnh Thạnh
Một phần Ấp Qui Lân 2 - Xã Thạnh Quới.
Từ 08 giờ đến 16 giờ 30
Một phần Ấp F1, Ấp F2 - Xã Thạnh An.
Từ 08 giờ đến 16 giờ
5/ Thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2017:
Địa phương
Khu vực mất điện
      Thời gian mất điện
Quận
Ninh Kiều
Một phần đường Hùng Vương từ cầu Nhị Kiều đến Đinh Tiên Hoàng, hẻm 79.
Từ 08 giờ đến 15 giờ
Quận
Cái Răng
Một phần khu vực Xóm Chài - Phường Hưng Phú.
Từ 07 giờ 30 đến 17 giờ
Từ cầu Cái Sâu đến cầu vượt, đến Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ - Phường Phú Thứ.
Từ 08 giờ đến 10 giờ 45
Từ Cầu Vượt đến cầu Quang Trung, Kinh 26/3, dọc bờ kè sông Cần Thơ – Phường Hưng Phú, Phú Thứ, Hưng Thạnh.
Từ 08 giờ đến 08 giờ 15
Từ 10 giờ đến 10 giờ 45
Một phần khu vực 4 và 5 – Phường Hưng Thạnh.
Từ 08 giờ đến 09 giờ 30
Huyện
Phong Điền
Một phần khu vực Nhơn Phú; Nhơn Phú 1; Nhơn Thuận; Tân Thuận;  Nhơn Thuận 1;  Nhơn Thuận 2 - xã Nhơn Nghĩa; Ấp Nhơn Bình; Nhơn Bình A; Nhơn Thọ 2 - Xã Nhơn Ái – Huyện Phong Điền.
Từ 09 giờ đến 14 giờ
 
5/ Thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2017:
Địa phương
Khu vực mất điện
      Thời gian mất điện
Quận
Bình Thủy
Khu vực Rạch Cái Tắc - Phường Long Tuyền.
Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ
Khu vực đường Nguyễn Văn Trường - Phường Long Tuyền.
Từ 13 giờ đến 16 giờ
Quận
Ô Môn
Khu vực Thới Ngươn B - Phường Phước Thới.
Từ 08 giờ đến 15 giờ
Huyện
Thới Lai
Toàn bộ Ấp Đông Thắng - Xã Đông Thuận.
Từ 8 giờ 30 đến 14 giờ
Một phần Ấp Đông Hoà A - Xã Đông Thuận.
Từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30
Một phần Ấp Đông Giang - Xã Đông Bình.
Từ 13 giờ đến 13 giờ 45
Một phần Ấp Đông Thới - Xã Đông Bình.
Từ 14 giờ đến 14 giờ 45
Một phần Ấp Thới Phước A - Xã Thới Tân.
Từ 15 giờ đến 15 giờ 45
Huyện
Cờ Đỏ
 
 
Quận
Thốt Nốt
Khu vực Qui 1 - Phường Trung Kiên, khu vực Phụng 1, Long Thạnh A, Long Thạnh 2 - Phường Thốt Nốt, khu vực Tràng 1, 2, 3 - Phường Trung Nhứt
Từ 08 giờ đến 11 giờ
Huyện
Vĩnh Thạnh
Một phần Ấp Qui Long - Xã Thạnh Mỹ.
Từ 08 giờ đến 16 giờ 30
Một phần Ấp G1, Ấp G2 - Xã Thạnh An.
Từ 08 giờ đến 16 giờ
6/ Thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2017:
Địa phương
Khu vực mất điện
Thời gian mất điện
Quận
Ô Môn
Phường Thới An, một phần Phường Thới Hòa.
Từ 06 giờ đến 17 giờ
Quận
Bình Thủy
Đường số 6, số 7, số 8, số 9 – Khu Công Nghiệp Trà Nóc 2.
Từ 11 giờ đến 13 giờ
Công ty TNHH thủy sản Đông Hải.
Từ 08 giờ đến 15 giờ
7/ Chủ nhật, ngày 01 tháng 10 năm 2017:
Địa phương
Khu vực mất điện
Thời gian mất điện
Quận
Ninh Kiều
Đại học Cần Thơ khu 2, Sở Giáo Dục.
Từ 08 giờ đến 15 giờ 30
Khách hàng sử dụng điện có thể giao dịch với Công ty Điện lực TP Cần Thơ qua địa chỉ website: http://pccantho.evnspc.vn.
Trân trọng kính chào!
                                                                                                                                                                                    
Nơi nhận:                                                                                   KT.GIÁM ĐỐC            
- Khách hàng sử dụng điện “thông báo”;                                   PHÓ GIÁM ĐỐC
- Thành Ủy, UBND TP Cần Thơ “báo cáo”;
- Sở Công Thương “báo cáo”;                                                                                                                                       
- TT THVN tại TP Cần Thơ “nhờ thông báo”;                                                    
- Báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Cần Thơ “nhờ thông báo”;                                         
- VP, P.KT, AT, KHVT qua eoffice;                                                        (đã ký)
- P.TTBVPC, KTGSMBĐ qua eoffice;
- Các Điện lực qua eoffice;
- Lưu: VT, PĐĐ (NHNH).                                                                 Nguyễn Mai Sơn                   

Đăng nhập hội viên
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CBA hành khúc: Đến với CBA
Next Previous
21/9

Cty TNHH Nam Long

21/9

01/9

Cty CP May Meko

01/9

02/9

Cty CP Thương nghiệp TH Cần Thơ

02/9

11/9

Cty CP Trường Vinh

11/9

12/9

Ngân hàng NN & PTNT CN Ninh Kiều

12/9

23/9

Cty CP Lâm Nghiệp & XD Việt - Úc

23/9

15/9

Cơ sở Nhịp Cầu

15/9

17/9

Công ty Cổ phần Trustpay

17/9

27/9

Cty TNHH DMT

27/9

21/9

Cty TNHH MTV Suất ăn CN Kim Thái

21/9

Tin trong ngày (RSS)
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •